talianska pizza v Spoločenskom dome v Myjave

Wazzub zarobok na cely zivot

17.09.2011 11:19

 

Wazzub zarobok na cely zivot

 

Co je wazzub?

       

     

 

 

   Pre registráciu klikni na link

https://signup.wazzub.info/?lrRef=83d66           

 

 

                                                                                                                                                                Ahoj všetci,

 

Viete si predstaviť biznis, ktorý Vám za krátku dobu dokáže zmeniť k lepšiemu Vašu finančnú situáciu?

Biznis do ktorého nemusíte dať ani cent, ktorý je a bude vždy bez akejkoľvek investície?

Biznis, ktorý je jednoduchý a ktorý Vás môže zabezpečiť na celý život?

Biznis v ktorom nemáte čo stratiť, ale máte možnosť iba získať?

Chceli by ste byť niečo ako dobre platený člen spoločnosti Google?

O tom všetkom je WAZZUB...

 

WAZZUB - Je nová patentovaná technológia, ktorej registračné stránky sa stali najnavštevovanejšími webovými stránkami na svete.

Prekonal rekord GOOGLU aj FACEBOOKU a bude zapísaný do GUINESSOVEJ KNIHY REKORDOV.
WAZZUB zmení životy miliónov, ak nie miliardy ľudí v roku 2012...

Nie je to MLM (multi-level marketing) - WAZZUB je veľmi špeciálny!
Žiadna iná spoločnosť neponúkla 50% všetkých svojich ziskov, pre ľudí ľudí, ktorí sa zapoja ZADARMO a budú naďalej ZADARMO súčasťou tohto nového projektu. V tomto sú jedinou spoločnosťou na trhu vôbec.

WAZZUB je multimiliónový projekt. Jeho začiatky siahajú už do roku 2007 s investíciou už viac ako 2.000.000 dolárov.

Je to nový internetový fenomén a vy ste jedným z prvých na svete, ktorý sa o ňom dozvedeli. Teraz je veľmi dôležité pochopiť, čo môžete mať v rukách.

Načasovanie je dôležité.


Môžete dosiahnuť finančnú nezávislosť až na celý život - ZADARMO - a získať masívny pasívny príjem každý mesiac.

Máte možnosť zarobiť 1 $ za osobu vo svojej "neobmedzenej" šírke v 5 generáciách do hĺbky.

Ak sa to nezdá veľa, pozrite sa, čo sa stane:

Ak pozvete 5 priateľov a tí piati priatelia spravia to isté:

Prvá generácia 5 x $ 1$ = 5 dolárov
Druhá generácia 25 x 1$ = 25 dolárov
Tretia generácia 125 x 1$ = 125 dolárov
Štvrtá generácia 625 x 1$ = 625 dolárov
Piata generácia 3125 x 1$ = 3 125 dolárov

____________________________________
Váš pasívny príjem by bol dokopy 3 905 dolárov. Tento pasívny príjem dostanete každý mesiac a nemusíte robiť nič iné, než to, čo práve robíte každý deň.

Čo ak by každý pozval do projektu len 10 ľudí? Táto suma by pre Vás vzrástla na 111 110 dolárov mesačne - pasívne po celý život!

Čím viac ľudí pozvete, tým viac peňazí budete zarábať. Pokúste sa 20 alebo 30 a uvidíte, čo sa stane... Sami nebudete tomu veriť.

Je fakt, že väčšina ľudí sa pripojí, pretože to je jedinečná možnosť zárobku,
Má to silu a je to ZADARMO a každý má rád veci zadarmo :)

 

 

 

 

wazzublarge.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pre registráciu klini na link

https://signup.wazzub.info/?lrRef=83d66

 

 

 

 

 

 

Pre skeptikov

WAZZUB NIE JE ŽIADNY SCAM (PODVOD)

Keďže na internete (kde sa nachádzajú aj vo veľkej miere rôzne skreslujúce, klamlivé a konkurenčné informácie) sa objavil negatívny článok na WAZZUB. Na stránke www.scam.com nájdete článok ktorí písal Kooiii, čo je vlastne taký menší konkurent s cieľom zastrašiť ľudí registrovaných vo WAZZUB:

 

TOTO PÍSALI NA OFICIÁLNEJ FACEBOOKOVEJ STRÁNKE WAZZUB:

 

Rovnaký človek, ktorý napísal na www.scam.com napísal rovnako tu na našej stránke na Facebooku pred niekoľkými dňami. Jeho správu sme neodstránili, ale odpovedali mu. Tu je naša odpoveď:

 

Ahoj Dave,

 

Po prvé, musíme povedať, že berieme každé príspevky vážne a dokonca aj tie kritické príspevky sú u nás vítané. Toto je slobodný svet a WAZZUB je otvorené spoločenstvo. Neočakávame, že každý bude mať rád to, čo robíme, pretože sme pochopili, že je nemožné zapáčiť sa všetkým. Ale očakávame rovnaký rešpekt, ako my rešpektujeme každého s kým sme v kontakte.

 

Bohužiaľ váš komentár nie je len kritický, ale aj veľmi urážlivý. Aj napriek tomu sme investovali čas čítať a pochopiť vaše argumenty a zdá sa, že ste napísali niektoré nesprávne závery z informácií, ktoré ste našli na internete.

 

1. O čo ide wazzub.com / wazzub.info

 

Vaša správa:

"Mali by sme si uvedomiť, že doména vyprší zhruba v rovnakej dobe ako táto stránka pravdepodobne začne"

 

Takže, dátum ukončenia platnosti domény ukazuje, na ako dlho žiadateľ o registráciu platí vopred za túto službu. Napríklad jedna z vašich registrovaných domén, kooiii.com končí 18. októbra 2012. Nikdy by sme z toho neposudzovali to, že ukončíte podnikanie v ten deň.

 

2. Hľadanie podvodu

 

Vaša správa:

"A zistili sme, že sú tu skutočné správy proti tejto spoločnosti už niekoľko rokov"

 

Môžete ľahko vidieť, že názvy spoločností sú odlišné a že toto vlákno je datované v roku 2006. Žiadne z údajov nekorelujú s našimi dátami. Jediný príspevok, ktorý sa snaží vytvoriť prepojenie s našou spoločnosťou je jeden najnovší, ktorý zverejnil pred niekoľkými dňami od užívateľa s názvom "Kooiii" (myslíme, že to ste vy).

 

3. Registrácia spoločnosti

 

Vaša správa:

"Ďalej, čo potvrdzuje, že sa skutočne jedná o podvod je že, registračné údaje nezodpovedajú profilu spoločnosti"

 

Je tam jeden oficiálny zdroj informácií o spoločnosti so sídlom v Oregone, a to je na internetových stránkach Štátneho tajomníka Oregonu. V našej oficiálne podanej zakladacej listine (časť II) sa píše:

 

"Účel, pre ktorý je táto spoločnosť založená je zapojenie v akomkoľvek podnikaní, alebo činnosti, ktorá nie je zakázaná zákonom ..."

 

V prípade, keď ste našli stráženie detí, práčovňa a iné, boli by sme radi, ak by ste nám odhalil Váš zdroj informácií, budeme vás kontaktovať a požiadame o opravu.

V závere nazývate náš projekt ako "definitívny podvod", čo nám robí zlé meno. To zachádza príliš ďaleko, je to nezákonné v mnohých jurisdikciách. Veríme však, že ste iba nesprávne vyložili niektoré veci a že váš príspevok nie je snahou presadzovať svoj vlastný projekt https://www.kooiii.com/.

 

"Kooiii Obchodné zdroje a sociálne spoločenstvo" sa zdá byť pekný koncept, a prajeme Vám s ním veľa úspechov. Ak striktne dodržiavate svoje vlastné pravidlá, predpokladáme, že ste férový podnikateľ a napíšete našu odpoveď Okrem príspevku na WAZZUB, kde ste napísal o našej spoločnosti.

 

Ak by ste zastavili Váš polemický štýl, radi s Vami prediskutujeme ďalšie otázky, ktoré možno máte ohľadom nášho projektu.

 

A verte tomu alebo nie, ste stále vítaný, aby ste sa členom rodiny WAZZUB, spoločne môžeme aktivovať The Power of "We".

 

Prajeme Všetko len to najlepšie a šťastný Nový rok!

 

Tím WAZZUB

 

 

Tu je to v angličtine:

The same guy who opened the thread at scam[dot]com posted the same here on our facebook page a few days ago. We did NOT delete it but answered him. Here is our answer to him:

 

Hi Dave,

 

First, we have to say that we take every comment serious and even critical posts are welcome. This is a free world and WAZZUB is an open-minded community. We do not expect that everybody loves what we do, because we understand that it’s impossible to please everyone. But we do expect the same respect that we show for every person we meet.

 

Unfortunately your comment is not just critical but extremely insulting. Nonetheless we invested time to read and understand your arguments and it seems that you draw some wrong conclusions from the info that you found on the Internet.

 

1. Whois search for wazzub.com/wazzub.info

 

Your statement:

“We should note that the domain expires around the same time as this site supposedly launches”

 

Well, the Expiration date of a domain shows for how long the registrant paid in advance for this service. For example, one of your registered domains, kooiii.com expires Oct 18, 2012. We would never conclude from this that you will run out of business on that day.

 

2. Scam search

 

Your statement:

“and we find there are indeed reports against this company spanning several years”

 

You can easily see that the company names are different and that this thread is dated back in 2006. None of the data provided there correlate with our data. The only post that tries to create a connection to our company is the newest one, posted a few days ago by a user named “Kooiii“ (just a wild guess that this is you).

 

3. Company registration

 

Your statement:

“this returns further confirmation that this is indeed a scam as the registration data does not match the company profile being promoted”

 

There is one official source for info about companies registered in Oregon and that is the website of the Secretary of State of Oregon. In our officially filed Articles of Incorporation (Section II) is written:

 

“The purpose for which this corporation is organized is to engage in any business or activity not forbidden by law…”

 

Where ever you found the babysitting and laundry stuff, if you reveal the source to us, we will contact them to ask for correction.

In the end you named our project a “definite scam” and give us a bad name. For sure, this is going too far and it is unlawful in many jurisdictions. However, we believe that you’ve just misinterpreted some things and that your post is not a try to promote your own project https://www.kooiii.com/.

 

The “Kooiii Business Resources and Social Community” seems to be a nice concept and we wish you a lot of success with it. If you strictly follow your own rules we assume that you are a fair businessman and you will post our answer in addition to your post about WAZZUB, where ever you have posted it.

 

If you could stop your polemic style we would be happy to discuss any further question you might have about our project.

 

And, believe it or not, you are still welcome to become a member of the WAZZUB Family; together we could activate the Power of “We”.

 

Our best wishes and a happy New Year!

 

The WAZZUB Team

 

OTÁZKY A ODPOVEDE, KTORÉ VÁS PRESVEDČIA

Článok zo 16.1. - FAQ otázky a odpovede:

 

Pravda o WAZZUB alebo je Coca Cola v skutočnosti podvod?

 

Vážená WAZZUB rodina,

 

Na internete sa vyskytujú články a niekoľko „faktov“ o našom projekte a o našej spoločnosti na základe ktorých si ľudia vyvodzujú väčšinou nesprávne závery. Nemáme toľko času odpovedať na každý z nich, dávame Vám teda nejaké všeobecné odpovede:

 

1. Je WAZZUB skutočnou spoločnosťou, alebo falošnou?

 

Naša spoločnosť je skutočnou spoločnosťou registrovanou podľa zákonov Oregon, USA, ktorá má prevádzku v Las Vegas, Nevada, USA. Sme v počiatočnej fáze štartu spoločnosti, ktorá je ešte len pred spustením svojej hlavnej stránky www.wazzub.com. To znamená, že sme stále vo vývoji a veľa vecí sa zmení v pre-launch (v období do 8.4.2012).

 

2. Je vaše "ústredie" skutočnou kanceláriou, alebo len virtuálne?

 

Naša kancelária v Las Vegas je skutočnou kanceláriou. Práve teraz (16.1.2012, 14:25) je k dispozícii 5 členov WAZZUB tímu. Využívame služby spoločnosti Regus, čo znamená, že máme vlastné výkonné kancelárie, ale zdieľame oblasti recepčnej, konferenčnej miestnosti, kuchyne a ďalšie služby s inými spoločnosťami.

 

Ešte raz, sme v počiatočnej fáze štartu, a kým sa zarobia "skutočné" peniaze po štarte sme závislí iba na rozpočte. Momentálne nemáme za potreby investovať do úplne našich vlastných kancelárskych priestorov.

 

3. Ako to je s Vaším sídlom - existuje veľa firiem registrovaných na rovnakej adrese - prečo?

 

Z daňových dôvodov je väčšina spoločností so sídlom v USA registrovaných v inom štáte, než v akom sa ich veliteľstvo nachádza. Existujú špeciálne firmy, ktoré ponúkajú služby ako registrovaný agent, ale nie sú zapojení v aktuálnom podnikaní firmy. Meno našej registrovanej agentky je Cathy Halverson, je registrovaným agentom pre niekoľko sto firiem. To neznamená, že naša spoločnosť je spojená s inou spoločnosťou, ktorá je zapísaná na tejto adrese, určite to nie je znamenie, že sa snažíme niečo skrývať, alebo že sa jedná o podvod.

 

Mimochodom, najznámejšie "sídlo" s touto adresou využíva viac než 200.000 podnikov. Táto adresa má svoju vlastnú stránku na Wikipédií. Pozrite sa: https://en.wikipedia.org/wiki/1209_Orange_Street.

 

Napríklad Coca Cola je tam zapísaná, rovnako ako aj General Motors, Google a Verizon. Nikto nevyvodzuje závery, že sa niečo tají, alebo že podvádzajú ľudí. Naším cieľom je, aby bol WAZZUB jedným z veľkých značiek na internete a na radu nášho CPA a právnikov, sme založili našu firemnú štruktúru, ako má byť - hneď od začiatku.

 

4. Prečo sa údaje v databáze Whois pre wazzub.com a wazzub.info zmenili dvakrát v priebehu niekoľkých mesiacov?

 

Keď sme našli perfektné meno pre náš projekt - WAZZUB - už v júni 2011, spoločnosť už bola založená a preto jeden z našich hlavných investorov zaregistroval doménu pod jeho názov firmy. Potom, čo naša spoločnosť, GIT Global Investments Inc. bola zapísaná, sme zmenili Whois údaje vrátane adresy nášho sídla. Teraz sme otvorili HQ, a tak sme zmenili Whois údaje na našú operačnú adresu.

 

5. Kto je vlastníkom vašej spoločnosti?

 

WAZZUB je vo vlastníctve niekoľkých investorov. Práve teraz zostavujú tím riaditeľov a manažérov, ktorí budú mať náš projekt po štarte na starosti. Bude k dispozícií stránka so všetkými dôležitými členmi nášho tímu potom, čo bude tím kompletný. Náš marketingový riaditeľ Gee DaCosta nie je jedným z iniciátorov, je to člen tímu, ktorý je teraz najdôležitejší - počas pre-launch.

 

6. Dajú sa nájsť nejaké informácie o Gee DaCosta o jeho histórií v MLM a v oblasti sieťového marketingu. Nie je to človek, ktorý len prechádza z biznisu do biznisu?

 

WAZZUB nie je spoločnosťou so sieťovým marketingom a nie je ani MLM. Potrebovali sme však niekoho zručného so skúsenosťami v on-line marketingu a Gee bol pre nás perfektný výber - a WAZZUB je perfektný business pre neho. Je veľmi šťastný, že našiel svoju "finálnu", podnikateľskú činnosť a vieme, že WAZZUB zmení život mnohých, mnohých ďalších, ktorí stále hľadajú ideálnu príležitosť na internete.

 

7. Tvrdíte, že ste investovali už viac ako 2 milióny dolárov do WAZZUB. Prečo sú Vaše internetové stránky pre-launch a oblasť pre členov (back-office) tak "jednoduché"?

 

Tieto peniaze boli investované do hlavného projektu, nie do pre-launch stránok. Sme úplne zahltení registráciami stovkami tisíc členov. Bohužiaľ, tento obrovský nával spôsobil "problémy", ako boli nedostatočné kapacity serverov a viac než 350.000 overovacím mailov a mailov s heslom, ktoré boli rozoslané. Väčšina našich chýb a závad je spôsobených veľkým počtom členov, ktorí si obľúbili náš projekt.

 

Ak by sme si vopred spustili webové stránky s množstvom Flash a videí, tak by to spomalilo dramaticky naše servery. To je dôvod, prečo sme sú registračné stránky stále tak jednoduché.

 

Náš „state-of-the-art“ (umelecký status) domovskej stránky, ktorý sa začne 9. apríla bude už úplne iný príbeh. Máme zaistených niekoľko patentov, bude to úplne nový spôsob, ako surfovať po internete.

 

8. Ale je tu veľa vyhľadávačov a domovských stránok na internete. Nie je to len ďalší zbytočný WAZZUB vyhľadávač?

 

WAZZUB je oveľa viac než len vyhľadávač. Predstavte si to: spustíte internetový prehliadač a ocitnete sa na dokonalej domovskej stránke. K dispozícii budete mať výkonný vyhľadávač, novinky práve na tie témy, ktoré Vás zaujímajú, správy od svojich priateľov a rodiny, najlepšie ponuky na internete a užitočné odkazy na obľúbené webové stránky. Predstavte si, že máte možnosť prijímať hodnotné darčeky a bonusy, len tým, že používate tento mocný nástroj, ako Vašu osobnú domovskú stránku.

 

9. Môžete sľúbiť, že zaplatíte veľké množstvo peňazí Vašim členom, ktorí sa registrujú pred spustením stránky (v čase pre-launch)? Odkiaľ sa zoberú všetky tie peniaze?

 

Budeme samozrejme speňažovať naše webové stránky rovnakým spôsobom ako napríklad spoločnosti Google, Facebook, AOL a Yahoo a to zobrazovaním reklám a špeciálnych ponúk. Veľký rozdiel bude v tom, že budeme zdieľať zisk s našimi pre-launch členmi, ktorí pozvali ďalších členov. 50% všetkých ziskov sa bude prerozdeľovať podľa zásluhy našim pre-launch členom len vďaka tomu, že sa zaregistrujú zdarma, budú šíriť povedomie o WAZZUB a nastavia si po spustení našu stránku ako ich domovskú stránku.

 

10. Existuje nejaké riziko, keď sa pripojím (keď som sa pripojil) k WAZZUB?

 

Vaše dáta budú v bezpečí a nikdy sa nebudú zdieľať s tretími stranami. Nikdy nám nebudete musieť platiť ani jeden cent, aby ste dostali svoj podiel z našich ziskov. Vašim jediným rizikom je investovanie času na pozývanie ďalších členov. Ak nikto nebude spokojný s našou finálnou stránkou, nezarobíme žiadne peniaze a neboli by žiadne zisky na prerozdeľovanie, ale...

 

...hádajte čo? - Vieme určite, že sa to nestane!

 

Myslíme na Váš úspech

 

Váš tím WAZZUB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre registráciu klikni na odkaz

https://signup.wazzub.info/?lrRef=83d66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preco wazzub?

 

Niektorí ľudia by mohli povedať, že WAZZUB je len ďalšou z obchodných príležitostí, ale to sa mýlia: WAZZUB je veľmi odlišný!

Je naozaj veľkou výhodou pre každého používateľa sa pripojiť k WAZZUB a prizvať ostatných, aby tak tiež urobili. Prečo? Tu je 7 hlavných dôvodov:

# 1 Žiadny Matrix = žiadne limity

Väčšina obchodných príležitostí sú pripojené k pevnej matrici. Ale je tam jedna veľká nevýhoda, že nikto vám nepovie o tom, že
matica znamená obmedzenie! Napríklad v matici 3 x 5, je vaša dolná línia obmedzená na 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 243 členov.

V projekte WAZZUB, neexistujú žiadne obmedzenia. Môžete pozvať toľko členov, koľko chcete.# 2 Žiadna "práca"

V ostatných obchodných príležitostí, musíte splniť určité pravidelné povinnosti, musíte zostať "kvalifikovaný";
napr kliknite na určité odkazy / vyplňovanie formulárov / hodnotenie webových stránok / denné surfovanie / a iné "potrebné" aktivity!

V projekte WAZZUB, stačí nastaviť ako domovskú stránku WAZZUB po "pre-launch", ktorý bude po prvom januári 2012 - to je všetko!

 


# 3 Bez nutnosti inštalácie

Najprv hovoria, že stačí sa zaregistrovať, potom sa povie, že musíte stiahnuť ich aplikáciu, ich nástroje a ich softvér, čokoľvek..
Niekedy je to pokus dostať malware alebo spyware do Vášho počítača.

V projekte WAZZUB nie sú žiadne súbory na stiahnutie!# 4 Žiadna aktivita

Vo väčšine ostatných firiem musíte zostať "aktívny", aby ste dostali peniaze, aj keď ste už vybudovali obrovský systém.

V projekte WAZZUB sa bude platiť po celý Váš život založený na dolných líniach, ktoré ste vytvorili (vytvorite) počas "pre-launch" (alebo ešte aj pred 1.1.2012)
Potom, čo sa "pre-launch" uzavrie 31. marca 2012, bude udržiavať vašu líniu navždy - zaručene!# 5 Teraz bez poplatkov - ale v budúcnosti

Už ste niekedy vstúpil do podnikania, ktoré je uvedené ako voľné, zadarmo, ale hneď potom, čo sa pripojili bolo treba zaplatiť jednorazový mesačný poplatok a podobne?

 

Projekt WAZZUB je bez poplatkov navždy!# 6 Žiadne podvodné spoločnosti

Niektoré biznisy sú platené len členoskými poplatkami navzájom a s "falošným" produktom, ako je video kurz alebo eBook.

V projekte WAZZUB ide o skutočný biznis vytvoriť "dokonalú domovskú stránku" pre všetkých členov,
zobrazovanie reklamy, ktorá ponúka služby a podporu špeciálnych ponúk - nie sú tu žiadne požiadavky na kúpu alebo na predaj čohokoľvek.# 7 Žiadna pyramída

Väčšina on-line podnikania sú štrukturované ako pyramída. Na vrchole nájdete pár ľudí, ktorí zarábajú najviac peňazí
ale väčšina členov zarobí minimum, alebo dokonca nič.

V projekte WAZZUB všetci členovia budujú obchod spoločne, to je to, čo sa tu nazýva The Power of "We"!

Po "Pre-launch" každý "Pre-launch" člen dostane svoj podiel zo všetkých ziskov v projekte WAZZUB, a to nielen z jeho línie.
Čím viac užívateľov pritiahnete, tým väčší zisk máte.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre registráciu klikni na link

https://signup.wazzub.info/?lrRef=83d66

 

 

Kontakt

Restauracia-fontana

restauracia.fontana@gmail.com

M. R. Štefánika 562/8
Myjava
90701

+421 34 621 2220 - reštaurácia
+421 917 384 318 - kuchyňa
+421 949 276 257 - donášková služba
+421 905 557 231 - konateľ
+421 907 277 588 - taxi Myjava

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode